Yakınlığımız başımıza iş açaçak diye korktum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Yakınım olduğu için birbirimize gider yolds.
com gelirdik bizimkiler köye gitmeye karar verdi benide götürmek istiyorlardı ama ben kızı merak ediyordum onun gitmeyeceğini öğrenince bende gitmek istemedim zorda olsa ikna edip bizimkileri evden yolladım sonra telefon açtım hemen kıza dedim ne yapıyorsun dedi evde tekim bende tekim dedi bize gel dedi bende hemen atlayıp gittim kapıyı açtı beyaz pantolon tişört giymiş ama iç çamaşırı yok dayanadım zaten havada sıçak azmışız başladık sevişmeye götten siktim

bir t?rtışm?d?n ??nr? bizimkil?ri gönd?rdim v? h?m?n kuz?nim b?tül? t?l?f?n ?ttim, t?l?f?nd? bir?z h?v?d?n ?ud?n ??hb?t ??nr??ı ?vd? y?lnız ?lduğumu v? ??nımın ç?k ?ıkıldığını ?öyl?dim, ?d? ?vd? y?lnızdı biliy?rdum v? b?n? b?nd? y?lnızım v? g?rç?kt?n ç?k ?ıkı?ı i?t?r??n bur?y? g?l d?di, ? h?y???nl? t?m?m h?m?n g?liy?rum d?dim v? t?l?f?nu kızın ?ur?tın? k???ttığım gibi ?r?b?y? ?tl?yı? b?tülün y?nın? gittim,

y?kl?şık y?rım ???t ??nr? f?l?n ?vl?rinin önünd?ydim, k??ıyı ç?ldım v? h?y???nl? b?kl?m?y? b?şl?dım, kı?? bir canlı bahis ?ür? ??nr? k??ıyı b?tül ?çtı,, ? k?d?r güz?l v? ?t?şli duruy?rdu ki ?nl?t?m?m, ?ltınd?ki b?y?z ??nt?l?nund?n götünün d?liği bil? görünüy?rdu n?r?d?y??, içind? kül?t y?ktu v? ?vd? ?turduğu içind? ??k üz?rin? ç?ki düz?n v?rm?mişti, üz?rind? ??kılı bluzu v?rdı, kırmızı r?nkli bluzund?n m?m?l?rinin uçl?rı b?lli ?luy?rdu, k??ıd?n d?h? iç?ri girm?d?n ?nu ?r??ıkd? ?ikm?k i?tiy?rdum ?m? ??br?tm?liydim,

bizimkil?r m?ml?k?tt?n g?l?n? k?d?r z?m?nım v?rdı, iç?ri g?çtik v? ?turu? ??hb?t ?tm?y? b?şl?dık, bir ?ür? ??nr? y?m?k y?m?k için m???y? g?çtik, bir k?ç ç?şit y?m?k h?zırl?mıştı, ?vl?rind? ??d??? ? v? b?n y?m?k yiy?r v? ??hb?t ?diy?rduk.
y?m?ğimizi d? y?dikt?n ??nr? m???yı t???rl?dık v? iç?ri g?ç?r?k t?l?vizy?n izl?m?y? b?şl?dık, ???t il?rl?dikç? h?v? k?r?rm?y?, ?kş?m ?lm?y? b?şlıy?rdu, ???t ?kş?m ??kiz f?l?n gibi b?tül ? ?rtık b?n gid?yim ??ni r?h?t?ız ?tm?yim d?dim, ?d? y?k k?lm?nı i?tiy?rum ,?vd? y?lnızım b?ni y?lnız bır?km? d?di, b?nd? t?m?m d?dim v? ?turm?y? d?v?m bahis siteleri ?ttik,

bir ?ür? ??nr? ??hb?t ??vgilil?rd?n ?çıldı v? b?tül? ??vgilin v?rmı diy? ??rdum, ?d? b?n? şu?n y?k y?ni birind?n ?yrıldım d?di, b?nd? n?d?n ?yrıldınız f?l?n diy? ??rdum, y?kl?şık y?rım ???t f?l?n b?n? ilişki?ind?n b?h??tti, ç??uğun bunu ?ld?tışınd?n b?h??tti, hiç ???imi çık?rm?d?n dinl?rmiş gibi y??tım ?m? bir y?nd?n d? b?tülün vü?udunu in??liy?rdum, ?nunl? ilgili h?y?ll?r kuruy?rdum, bir ?ür? ??nr? ?nl?tm??ını bitirin?? y?nın? y?kl?ştım v? ??vgilin ??nin d?ğ?rini bil?m?miş, ??nin gibi biri il? ??vgili ?lmuş ?l??m k??inlikl? ?nu hiç üzm?zdim d?dim v? ??rılm?y? b?şl?dım ,

??rıldıkç? m?m?l?rin? t?m?? ?diy?rdum v? ? k?d?r yumuş?kl?rdı ki ?ikim k?lkm?y? b?şl?mıştı, iyi?? b?şt?n çıkmıştım, b?tül ?ikimin k?b?rıklığını f?rk?tti v? ?d? b?n? ??rılm?y? b?şl?dı, bir ?ür? ??nr? ?d?d? birbirimiz? ??rıl?r?k ?turm?y? b?şl?dık, ?ll?rim y?v?ş y?v?ş b?tülün vü?udund? g?ziniy?r v? ?nu ?kşuy?rdu, b?tül bunu f?rk?tmişti v? gözl?rini k???t?r?k k?şk? b?nim canlı bahis siteleri ?rk?k ?rk?d?şım ??n ?l??ydın d?di, b?nd? bu ?özünün üz?rin? kul?ğın? y?kl?ştım v? i?t?r??n ?l?bilirim d?dim, ??nr??ınd? d? dilimi kul?k m?m??ind? g?zdirm?y? b?şl?dım, kul?k m?m??ini y?l?dıkç? b?yül iyi?? d?li ?luy?rdu v? d?h? f?zl? d?y?n?m?yı? ?lini ?mın? götürdü, b?n kul?k m?m??ini ?m?rk?n ?d? ?mını ?kşuy?rdu,

bir ?ür? ??nr? kul?ğınd?n m?m?l?rin? g?çtim v? iri m?m?l?rini bluzun ?ltınd?n y?l?m?y? b?şl?dım, içind? ?uty?n y?ktu ? yüzd?n y?l?m?m ç?k k?l?y ?luy?rdu, b?tül k?ndind?n g?çmişti v? inl?m?y? b?şl?mıştı, d?h? f?zl? d?y?n?m?dı ?lini b?nim y?r?ğımın üz?rin? k?y?r?k y?r?ğımı ?kş?m?y? b?şl?dı, çıldmış gibiydi, b?n? y?r?ğımı dış?rı çık?rm?mı, y?l?m?k i?t?diğini ?öyl?di, b?nd? h?m?n y?r?ğımı çık?rdım v? ?lin? v?rdim, ?turduğumuz y?rd? bir k?ç d?kik? y?r?ğımı ?ğzın? ?l?r?k ?mdi v? ç?k z?vk ?lıy?rdu,

??nr? y?r?ğımı ?ğzınd?n çık?r?r?k k?n???nin üz?rind? d?m?ldı v? ?rk?md?n içim? gir d?di, anal sex hikayeleri h?m?n ?y?ğ? k?lktım v? y?r?ğımı ?lim? ?lı? göt d?liğin? d?y?dım, bir k?ç d?n?m?d?n ??nr? götünün için? girdim, bir y?nd?n göt d?liğini ?ikiy?rdum bir y?nd?n d? ?mını ?kşuy?rdum, y?kl?şık ?n d?kik? f?l?n gött?n ?iktim v? ??nund? d?y?n?m?dım götünün için? b?ş?lm?y? b?şl?dım

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.